Skip to content


Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ile kosztuje? Jakie dokumenty są wymagane?

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ile kosztuje? Jakie dokumenty są wymagane?
Autorem artykułu jest Agata Drotlew

Większość z nas nie ma wie ile kosztuje ślub, oraz jakie dokumenty należałoby przynieść do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zawarcia związku małżeńskiego, gdy nasza druga połowa jest np. obłożnie chora, niepełnosprawna, gdy jest wdowcem, czy rozwódką. Może się też zdarzyć, że nasze „szczęście” będzie miało obce obywatelstwo.

Jakie dokumenty są wymagane i od kogo?

Dla wszystkich

– Przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość
– Złożyć skrócony odpis aktu urodzenia
– Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
– Złożyć prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy
– Przedłożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa, jeśli wymagają tego przepisy

[adsenseyu2]

Dla rozwodników

Przedłożyć skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Dla wdów/wdowców

Przedłożyć akt zgonu współmałżonka

Dla chorych przebywających w szpitalu

Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu cywilnego w tym przypadku w szpitalu, jeśli osoba zainteresowana jest ciężko chora. Potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie.

Dla niepełnosprawnych

Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego, w tym przypadku w domu, jeśli osoba zainteresowana jest niepełnosprawna. Potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie..

Dla osadzonych w Zakładzie Karnym

Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego w tym przypadku w Zakładzie Karnym, jeśli osoba zainteresowana jest w takowym osadzona. Potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz zgoda naczelnika więzienia / kierownika więzienia.

Dla młodocianych

– Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat
– Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Dla cudzoziemców

Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd

Dla Polaków poza granicami kraju

Przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą

Ślub konkordatowy

– Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci

– Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa

– Dokumenty wymagane jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:

– Kościół Katolicki
– Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
– Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
– Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
– Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
– Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
– Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
– Kościół Polskokatolicki w RP
– Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
– Kościół Zielonoświątkowy w RP
– Gminy wyznaniowe żydowskie w RP

Sytuacje wyjątkowe

– Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa
– Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat
– Dokument wydany przez Sąd zwalniający obcokrajowca z przedłożenia dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego

Opłaty Urzędu Stanu Cywilnego

– Kierownik USC sporządza i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa
– Notatki z archiwum są wolne od opłaty

Opłaty skarbowe

– Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł,
– Opłata za każdy przedstawiany odpis skrócony wynosi 22 zł
– Opłata za decyzję – 39 zł
– Opłata za zaświadczenie dla osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym – 38 zł

Podane informacje sporządzono na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu


Artykuł pohodzi z serwisu Artelis.pl

————————————————————–

Jeśli interesuje cię temat wesela i ślubu więcej informacji znajdziesz w ebookach:

Udane wesele
Przyjęcia okolicznościowe w praktyce

—————————————————————

Posted in Artykuły, ślub.

Tagged with , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

  1. Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ile kosztuje? Jakie dokumenty są wymagane? | kampanie marketingowe linked to this post on 11/10/2008

    […] lefigle – http://lefigle.pinger.pl wrote an interesting post today on […]Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.Social Widgets powered by AB-WebLog.com.